Výbor tenisového oddílu

Výbor tenisového oddílu s platností od 25.11.2023

Předseda TO Ivo Oleják
Místopředseda TO David Valenta
Kontrolní komise TO Manfred Nevřela
Člen Michal Suchánek
Člen René Meinhard
Sdílet