Tenis

Zápis z valné hromady tenisového klubu TJ Spartak Chuchelná

 1. přehled výdajů a příjmů za rok 2018 – byla předložena účastníkům valné hromady a dotazy k příjmům/výdajům zodpovězeny)
 2. odsouhlasení členské základny pro rok 2019 (viz. příloha č. 1 této zprávy)
 3. odsouhlasení členských příspěvků, sponzoringu a volného hraní na rok 2019 viz. níže:
   
  • Hrající člen muž 1000 Kč
  • Hrající člen žena 500 Kč
  • Hrající důchodce (muž, žena, vysokoškolák) 500 Kč
  • Hrající žák (student do 18 let věku) 150 Kč
  • Nově příchozí člen do klubu – vstupní příspěvek 2000 Kč, dále pak příspěvek dle dohodnuté výše na daný rok

 4. Nově dohodnuta cena hrací hodiny pro nečleny tenisového klubu, a to ve výši 120 Kč/hodinu a kurt.

  V případě, že spolu hraje člen a nečlen, platí hodinu pouze nečlen a to jako polovinu stanovené hodinové sazby 120 Kč/hod/kurt za každou odehranou hodinu.
 5. Nově dohodnuto cena pronájmu tenisových kurtů nebo tenisové kabiny a posezení pro člena tenisového klubu staršího 18ti let takto:

  • Cena tenisové kabiny a posezení včetně krbu = 300 Kč/den
  • Cena jednoho tenisového kurtu = 600 Kč/den
  • Cena obou tenisových kurtů na den včetně kabiny a posezení = 1500 Kč/den

 6. Cena pronájmu tenisových kurtů nebo tenisové kabiny a posezení pro nečlena tenisového klubu staršího 18ti let takto:

  • Cena tenisové kabiny a posezení včetně krbu = 500 Kč/den
  • Cena jednoho tenisového kurtu = 1200 Kč/den
  • Cena obou tenisových kurtů na den včetně kabiny a posezení = 2500 Kč/den

 7. V případě zájmu o pronájem tenisových kurtů či kabiny je nutné toto předem hlásit a projednat s p. Jiřím Kostřebou, které provede blokaci kurtů.

 8. Pravidla sponzorství:
  Sponzor, který věnuje tenisovému oddílu na sezonu 2019 sponzorský dar v hodnotě přesahující:

  • 20 000 Kč – má nárok na 1 volný hrací den a 40 volných hracích hodin v sezoně 2019
  • 10 000 Kč – má nárok na 1 volný hrací den a 16 volných hracích hodin v sezoně 2019
  • 5 000 Kč – má nárok na 14 volných hracích hodin v sezóně 2019
  • 30 000 Kč a více – má nárok na 2 volné hrací dny (celý tenisový areál včetně posezení v dané sezóně) a 40 volných hracích hodin v sezoně 2019
  • 20 000-29 999 Kč – má nárok na 1 volný hrací den (celý tenisový areál včetně posezení v dané sezóně) a 40 volných hracích hodin v sezoně 2019
  • 10 000-19 999 Kč – má nárok na 1 volný hrací den (celý tenisový areál včetně posezení v dané sezóně) a 16 volných hracích hodin v sezoně 2019
  • 5 000 – 9 999 Kč – má nárok na 14 volných hracích hodin v sezóně 2019
  • 3 500 – 4 999 Kč – má nárok na 8 volných hracích hodin v sezóně 2019
  • Nižší sponzoring bez nároku na volné hraní s možností umístění vlastní reklamy na oplocení tenisového areálu

 9. Brigády
  • Člen oddílu má v povinnost v sezoně 2019 odpracovat min. 8 brigádnických hodin na tenisových kurtech TJ Spartak Chuchelná, popř. jiných prací po vzájemném odsouhlasení s předsedou a výborem klubu
  • Přehled hlavních brigád na sezonu 2019 bude vyvěšen v průběhu března 2019 na stránkách klubu a na tenisových kurtech.
  • Seznam členů a odpracovaných brigádnických hodin za danou sezonu vede p. Jiří Kostřeba a bude zveřejněn na stránkách klubu
  • Odpracované hodiny nejsou převoditelné mezi sezónami ani mezi jednotlivými členy. Brigádnické hodiny se netýkají dětí a žáků do 15 let.
  • Člen klubu, který za sezonu 2019 neodpracuje požadovaný počet 8 brigádnických hodin, zaplatí za každou neodpracovanou hodinu 100 Kč spolu s členských příspěvkem v roce následujícím. Toto pravidlo platí již za sezónu 2018.

 10. Rezervace tenisových kurtů a pravidla hraní v sezóně 2019
  • Rezervace tenisových kurtů budou probíhat na webových stránkách tenisového klubu TJ Spartak Chuchelná na základě přihlašovacího jména a hesla do rezervačního systému. Hráč, který nebude mít zaplacen na sezónu 2019 členských příspěvek, nebude mít možnost přihlášení do systému a rezervace tenisových kurtů.
  • Každý hráč má nově povinnost v rezervaci uvést i spoluhráče (s poznámkou ČLEN/NEČLEN).
  • Maximální délka jedné rezervace jsou 2 hrací hodiny.
  • Každý hráč má právo provést svým jménem v daném hracím týdnu max. 2 rezervace tenisových kurtů (s výjimkou hracích dnů soutěže AMTEL nebo komerční rezervace celého kurtu nebo hracího dne na tenisových kurtech).
  • Rezervace tenisových kurtů je možné na 7 kalendářních dnů dopředu. Speciální rezervace jsou možné po domluvě s p. Jiřím Kostřebou.
  • Klíče k tenisovým kurtům obdrží každý hráč oddílu před začátkem sezóny 2019 oproti podpisu PRAVIDEL HRANÍ A ÚKLIDU TENISOVÝCH KURTŮ a poplatku 50 Kč/klíč. PRAVIDLA HRANÍ A ÚKLIDU TENISOVÝCH KURTŮ budou zpracovány a zveřejněny na stránkách klubu a ve vitríně tenisového klubu před začátkem tenisové sezóny 2019. Za porušení pravidel hraní a úklidu tenisových kurtů bude sankce od 100 až do 1000 Kč, popř. vyloučení člena v případě závažného porušení. V případě, že člen zruší členství v tenisovém klubu, má povinnost klíč od kurtů neprodleně vrátit předsedovi klubu.
  • Klíče k tenisovým kurtům nesmí člen tenisových kurtů bez svolení předsedy tenisového klubu půjčit nečlenovi klubu pod pokutou 1000 Kč.

 11. Žebříček hráčů a pravidla hraní pro sezónu 2019
  • Podrobná pravidla tenisového žebříčku, bodování, seznam hráčů bude zveřejněn na webových stránkách tenisového klubu před začátkem sezóny (do 30.4.2019).
  • Nově platí, že do tenisového žebříčku se může přihlásit člen tenisového oddílu TJ Spartak Chuchelná po dovršení věku 15 let před započetím soutěže.
  • Hráč má povinnost před začátkem soutěže zaplatit částku 500 Kč jako nevratné startovné na aktuální sezónu 2019.

 12. Soutěž AMTEL a hráčské obsazení mužstev Chuchelná A a Chuchelná B
  • Vedoucím mužstva Chuchelná A je pro sezónu 2019 p. Michal Suchánek. Ten pro sezónu 2019 nominuje na soupisku 5 hráčů (ze členů tenisového oddílu TJSCH).
  • Vedoucím mužstva Chuchelná B je pro sezónu 2019 p. René Gregořica. Ten pro sezónu 2019 nominuje na soupisku 5 hráčů (ze členů tenisového oddílu TJSCH)
  • O nominaci družstva 50 se rozhodne do 30.4.2019
  • Vedoucí týmů zodpovídají za organizaci hracích dnů, připravenost i bezvadný úklid tenisových kurtů během soutěže a po skončení zápasů.
  • Hrací dny jednotlivých týmů soutěže AMTEL budou stanoveny před začátkem soutěže po dohodě s předsedou TO.

 13. Monitorovací kamerový systém
  • Na tenisových kurtech TO TJ Spartak Chuchelná bude v průběhu sezóny 2019 instalován monitorovací kamerový systém. Důvodem je dodržování pravidel hraní na tenisových kurtech, dodržování pořádku a ochrana majetku oddílu.
  • Online náhled kamerového systému bude fungovat na webových stránkách oddílu, správu systému bude zajištovat předseda tenisového oddílu.

V Chuchelné dne 24.2.2019

Jiří Kostřeba

Předseda TO

Sdílet