Historie tenisu v Chuchelné

Nejen fotbalem je člověk živ. Někteří si uvědomili, že prodloužením jejich rekreačního sportování by mohl být tenis. Tento sport se začal hrát na konci sedmdesátých let na antukovém kurtu v RÚ v Chuchelné. Všichni si však uvědomovali, že toto je jen provizorní řešení. Proto došlo v květnu 1981 k výstavě dvou tenisových kurtů v areálu TJ. Jako vhodné místo byl vytypován pozemek za novými kabinami, na zchátralém bývalém kluzišti. Velkou zásluhu na zdárném dokončení výstavby měl nejen OV ČSTV v Opavě, ale hlavně vedení LNH Chuchelná, které vycházelo vstříc všemi prostředky materiálními i finančními.

Slavnostní otevření kurtů se uskutečnilo 4.7.1983 tenisovým utkáním proti TJ Kravaře. Dne 8.1. 1984 byla provedena ustavující schůze tenisového oddílu a dne 22.1.1984 se uskutečnila členská schůze tenisového oddílu která schválila svůj první výbor , kde předsedou se stal Wolfgang Slaný.

 

Do tenisového oddílu se začali hlásit dospělí i mládež z Chuchelné a blízkého okolí. O tenis začal být veliký zájem, který trvá do dnešních dnů.

V témže roce byl také přijat nesmělý návrh milovníků country hudby pořádat Country ples a Country karneval. Nikdo nevěřil, že tyto akce budou do budoucna hlavním příjmem pro oddílovou pokladnu. Ples i karneval jsou každoročně nejlepšími kulturními akcemi TJ a jsou vyhlášené v širokém okolí.

Aktivita tenistů neochabla ani v zimních měsících na začátku devadesátých let. Za dobrých sněhových a organizačních podmínek, pomocí lyžařů Alfréda Meinharda, Jana Konečného a Vítězslava Zlotého i manželek tenistů, byly uspořádány dva ročníky běhu na lyžích „Chuchelenská vločka“.

Z dalších sportovních aktivit nelze opomenout přihlášení mužstva mužů do mistrovské mezipodnikové soutěže, nejdříve pod hlavičkou LNH Chuchelná, později pod názvem Plasty a formy Chuchelná. Od roku 1989 tuto soutěž se střídavými úspěchy hájili tito hráči: Helmut Postulka, Jan Skiba, ing. Jan Oleják, Karel Václavík, Josef Neuwald, Milan Sněhota, Jiří Kostřeba, Petr Langer, René Meinhard, Ing. Jan Wilczek a Karel Mušálek.

V roce 1990 začala družba s tenisty RAFAKO Raciborz.

V létě 1997 byly tenisové kurty postiženy záplavami a padající stromy zničily část jeho oplocení. Usilovnou prací všech tenistů bylo ještě v témže roce obnovena činnost na kurtech. Pro odpočinek všech, kteří kurty využívají byla zastřešena pergola a zakoupen krb na opékání.

Léty 1999 – 2003 začala další etapa tenisového oddílu. I tato neklidná doba má své kladné i záporné časti a hlavně hodně změn. Z oddílu odcházejí staří, díky dobrým podmínkám přicházejí mladí. Hranice se již otevřely před skoro dvaceti lety a tím byla lidem dána příležitost pracovat v zahraničí. Toho využili a využívají někteří naši členové i hráči a jejich neúčast nám mnohdy schází. Hlavně díky správci a předsedovi oddílu Helmutu Postulkovi, dnes již důchodci, který by velmi rád své dvacetipětileté žezlo předal někomu mladšímu, je tenisový oddíl stále aktivní.

Více než desetiletá je spolupráce se žákovskou školou tenisu pana Swobody z Ratiboře. V roce 2003 jsme se přihlásily do mezipodnikové soutěže neregistrovaných dospělých s dvěma družstvy. Skupinu „B“ hráli pod hlavičkou „Betina“ hráči J.Kostřeba, V.Zahradník, J.Oleják a P.Quiz, skupinu „C“ E.Kučera, K.Mušálek, J.Wilczek, L.Kučera (J.Skiba, P.Langer). Společnou skupinu „C“ také hrali naši přátelé z Ratiboře. Velkou ztrátou pro tenisový oddíl bylo nečekané úmrtí vynikajícího tenisty Jana Wilczeka. Pro náročnost na cestování a čas se naše družstva z této soutěže odhlásila. Náhradou jsou celoroční žebříčky všech kategorií našeho tenisového oddílu a nová soutěž sponzorů a podnikatelů s účastí PF Plasty Chuchelná, ISOTRA, BETINA, Slévárna D.Benešov a Racibórz. Vítězem pro rok 2007 se stali tenisté Slévárny D.Benešov.

Sdílet