Pozvánka na výroční členskou schůzi Tenisového oddílu TJ Spartak Chuchelná z.s.

Datum konání: 25.11.2023 ve 14:00h
Místo: TJ Spartak Chuchelná (zadní místnost restaurace „Extrovka“)

Program schůze:

  1. Úvod, prezenční seznam schůze (Jiří Kostřeba)
  2. Zpráva o činnosti a hospodaření TO za rok 2023 (Jiří Kostřeba)
  3. Volba mandátové a volební komise
  4. Volba nového výboru TO na období 2024-2025 (zvolí VH TO)
  5. Volba předsedy TO (zvolí nový výbor TO)
  6. Vyhodnocení žebříčku skupiny A, B (Ivo Oleják)
  7. Diskuse
  8. Usnesení, zápis, závěr
Sdílet