Turistika

Oddíl turistiky vznikl při TJ Spartak již koncem padesátých let. Protože všichni zájemci o tuto zálibu nebyli místní, provozovala se turistika společně pod záštitou místní továrny a její odborové organizace. Po roce 1990 vedení továrny i jejich odborů ztratilo zájem provozovat turistické akce pro své zaměstnance i zájemce o turistiku. V této době se začal aktivovat republikový Klub českých turistů, KČT. V roce 1991 předložil návrh výboru TJ Spartak o ustavení KČT při TJ Vítězslav Zlotý, Novému předsedovi oddílu se dařilo zajišťovat kvalitní turistické akce a zájezdy. KČT při TJ Spartak byl spoluorganizátorem mistrovství ČSSR v orientačním běhu v roce 1993, který se uskutečnil okolím Chuchelné. Uskutečnilo se několik ročníků „Pochodu a běhu okolím Chuchelné“, které si získaly ohlas i mimo okres Opava. Členů do nově založeného oddílu přibývalo. Během několika let stoupl jejich počet na 90 členů. Vedení dávalo přednost kvantitě a neuvědomovalo si, že takový počet s sebou zákonitě přinese různorodost zájmů a pohledů na věc. Projevovalo se to tím, že začal upadat zájem o volené akce, byla dávána přednost skupinovým zájmům před zájmem celku a vedení oddílu se začalo většině členům názorově vzdalovat.

V roce 1997, po vystoupení KČT z ČSTV , došlo i v oddíle k názorovým střetům a po vykrystalizování situace došlo počátkem roku 1998 k rozdělení. Vznikly dva samostatné subjekty, KČT a oddíl turistiky při TJ Spartak. V současné době oddíl turistiky pracuje pod vedením výboru, který je složen ze zkušených funkcionářů. Každoročně je pro členy oddílu, ale i pro zájemce mimo něj, připravována řada turistických akcí, a to doslova od Šumavy k Tatrám. Že se oddíl při rozdělení v roce 1998 dal správnou cestou když opustil KČT a zůstal při TJ svědčí i fakt, že „konkurenční“ turistický subjekt rovněž opustil zprofanovaný KČT a přešel pod ASPV a tím opět pod ČSTV.

Snad časem najde vedení obou turistických subjektů společnou řeč a turisté v Chuchelné budou opět jednotni, což by v době globalizace celé Evropy bylo jen pro dobro věci.

Sdílet