Zpráva o činnosti tenisového oddílu Spartak Chuchelná za rok 2015

Zpráva o činnosti tenisového oddílu Spartak Chuchelná za rok 2015

Oddíl, jak už bývá tradicí zahájil svou činnost lednovým Country plesem, za účasti dvorní kapely Country s.r.o. Tento ples je vždy navštěvován hojným počtem návštěvníků z okolních vesnic a prostředky získané z tohoto plesu jsou nemalou položkou použitou pro celoroční činnost TO. Je třeba poděkovat organizátorům již zmíněného plesu za hladký průběh a bohatou tombolu, kterou svojí aktivitou vždy nashromáždí.

Za zmínku stojí i nemalý podíl sponzorů , kteří se na této tombole podílejí a to zejména společnosti SEVEN SPORT, ISOTRA, PF Chuchelná , LENA hračky, KLIA cz, firma Harazim, AG, BEROP-Opoloný rodiče žáků, majitel areálu MOKŘINKY –apod./

V měsíci duben byla a vyměněna antuka na obou tenisových kurtech s následnou úpravou okolí/postřik celé plochy/mechožroutem. Toto bylo zdárně dokončeno na konci dubna, tak že ke spokojenosti všech se začalo hrát již v květnu. Výměna a doplnění hracích ploch antukou byla provedena za finančního přispění spol. ISOTRA a.s. a vlastních zdrojů TO. Je třeba zmínit i fakt, že oproti minulým letům se zvýšila účast členů na brigádnických hodinách. Jedním z důvodů je i to , že za neodpracované brigádnické hodiny hrozí hráčům TO finanční postih limit je 10 hod a za každou neodpracovanou hodinu, přispěje člen do pokladny TO-stokorunou. Dále bylo provedeno odvodnění hrací plochy ze strany potoka,které se stihlo,ještě před zahájením sezóny.

V souvislosti s letošním rokem chceme pokračovat se zvelebováním prostředí tenisových kurtů. Je zakoupen zahradní domek, ke skladování nářadí a potřebných věcí k naší činnosti. Jeho montáž/sestavení/ proběhne v průběhu měsíce březen, před zahájením úpravy hrací plochy.

Za zmínku,také stojí vykopání náhradního zdroje vody, studny, která bude používána jako náhradní zdroj kropení hracích ploch v prostorách zahrady pana Langra. Panu Langrovi touto cestou děkuji za vstřícnost. Dále bude proveden nový přívod elektrické energie do kabiny Tenisového oddílu.

Chci tady zdůraznit, že veškeré plánované úpravy si tenisový oddíl hradí sám z vlastních finančních prostředků, sponzorských darů, mám tím na mysli pronájem reklamních ploch/plachet/ instalovaných na tenisových kurtech.

Po sportovní stránce, je třeba zmínit celoroční žebříček ve dvouhrách mužů ve třech skupinách, kterého se zúčastnilo 18 hráčů. Kdy vítězem celoroční ho turnaje se stal p.Ivo Oleják, druhý skončil Michal Suchánek.

Tenisový oddíl, nežije jenom žebříčky mužů, ale máme i dvě tenisová družstva v amatérské tenisové lize „AMTEL“, kde družstvo tvořené hráči Suchánek Michal, Zajíček Stanislav, Peterek Lukáš a hrající kapitán Kostřeba Jiří. Po loňském urputném boji o udržení ve třetí lize se v sezóně 2015 umístilo na třetím místě s výhledem postupu do druhé ligy.

„B“-tým ve složení Beneš Jiří, Langer Jiří, Valenta David, Chamrada Jiří, Rolný Valtr se umístil ve čtvrté lize na druhém místě a přes barážové utkání postoupil do třetí ligy. Oběma týmům za předvedené výkony a reprezentaci TJ SPARTAKU CHUCHELNÁ v rámci okresu, je třeba jen a jen poděkovat.

Mimo to se naši hráči zúčastnili i několika turnajů pořádaných převážně TO, firmou ISOTRA a TO MSA Dolní Benešov a nově TK Píšť. Za zmínku také stojí pořádaný Turnaj ve čtyřhře tenisovým oddílem k ukončení sezóny, který je turnajem jen pro členy. Získal si velkou oblibu a uspořádáme ho i v letošním roce.

Samostatnou kapitolou činnosti tenisového oddílu je péče o nastupující generaci, které se plně věnuje v tenisové škole Jiří Kostřeba, kterému v rámci svých možností pomáhá Jirka Langer a Petr Langer. Hodně pomáhají v souvislosti s tréninkovými jednotkami v Tělocvičně ve Strahovicích. Chtěl bych oběma za tuto jejich pomoc a aktivitu poděkovat.

Jen pro Vaši informaci v této Tenisové škole, která se souhlasem paní Postulkové nese od roku 2013 jméno Helmuta Postulky máme 26.hráčů, kategoriích 6-9, 10-12, 13-15 let. Většina z nich k naší radosti pochází z Chuchelné, máme i hráče ze Strahovic, Kobeřic, Bolatic a Bohuslavic. V současné době z kapacitních důvodů musíme další zájemce odmítat.

Tato tenisová škola pořádá přebory mladších hráčů, jezdí na soustředění do areálu „Mokřinky“, kde je k dispozici tenisový kurt a různé sportovní vybavení. Můžu říct, že o budoucnost tenisu v Chuchelné je postaráno.

Dále je třeba říct, že tenisové kurty neslouží jen pro úzký počet hráčů TO, ale je využíván i pro rekreační hraní občany Chuchelné, zaměstnanci PF, dalšími subjekty, firmami, ale i občany okolních vesnic. Počet hodin pro rekreační hraní se zdvojnásobil a je plně využíván. Je zavedena internetová blokace tenisových kurtů pro hraní, která je hojně využívaná.

Výbor TO rozhodl, že k domácím utkáním v rámci „AMTEL LIGY“, můžou naše kurty využívat i družstva VAMA OPAVA/za které hraje náš nejlepší hráč p. Ivo Oleják.

Závěrem u této příležitosti, chci říct, že tenisový oddíl Chuchelná je plně finančně soběstačný a to i díky sponzorům, jako jsou firmy ISOTRA, PF Chuchelná, Armatury Group, SEVEN SPORT, KLIA cz,VAMA,PRESTAR OPAVA, LENA a dalších, kterým chci touto cestou poděkovat.

Dále děkuji všem členům TO, za obětavou práci v roce 2015, chci věřit že, jako tenisový oddíl máme nakročeno správným směrem a budeme i nadále na předních příčkách co se týče aktivit v rámci celé tělovýchovné jednoty Spartak.

Zpracoval za tenisový oddíl Kostřeba Jiří