Volejbal

Tento sport se hrál v Chuchelné již v padesátých létech, spíše však rekreačně. Většinou se hrál volejbal v tělocvičně ZŠ. Až počátkem roku 1978 se hrstka nadšenců začala zajímat o odbíjenou vážně. Mezi ně patřili Petr Radzik, Jaromír Kupčák, Hubert Harazim, Karel Bačák, Ladislav Hertl, Josef Štefek. V jejich hlavách vznikla myšlenka hrát odborářskou soutěž, která však byla omezena věkem. Protože se jednalo o volejbalisty většinou ve věku do třiceti let, družstvo se přihlásilo do okresní soutěže. Hrát a trénovat se nedalo bez vlastního hřiště. To bylo vystavěno mezi paneláky, bylo však pískové a nevyhovovalo regulím soutěže. I tak bylo družstvo mužů zařazeno na podzim 1978 do mistrovské okresní soutěže. V rámci dobré spolupráce s RÚ Chuchelná se podzimní sezóna odehrála na jejich antukovém hřišti. Po problémech se správcem a primářem rehabilitačního ústavu bylo již v září 1978 započato se stavbou antukového hřiště v areálu TJ. To bylo slavnostně otevřeno turnajem 1. 5. 1979. Jarní část soutěže mohla být dohrána na vlastním hřišti.

Herní začátky nebyly radostné. Dvě sezóny se čekalo na první mistrovskou výhru. Pravidelnými tréninky se hra mužů neustále zlepšovala. Během své třicetileté kariéry se družstvo mužů 3 x probojovalo do okresního přeboru.

 

V polovině osmdesátých let začala tradice pořádání pravidelného volejbalového turnaje, který byl po smrti zakládajícího člena L. Hertla přejmenován na jeho memoriál.

V dalších létech volejbalisté svůj areál neustále zvelebovali. V roce 1988 dokončili volejbalovou chatu, která slouží nejen členům oddílu jako šatna a klubovna, ale všem lidem z obce i okolí k pořádání různých sportovních akcí.

V roce 1995 přešly ženy z rozpadajícího oddílu ASPV do oddílu volejbalového a vytvořily družstvo žen. Tím se oddíl rozšířil o velice aktivní ženské družstvo. Ženy poctivě rok trénovaly a devět let hrály svou mistrovskou soutěž, až do roku 2005. Ze stejného důvodu, nedostatku hráčů, se v roce 2006 nepřihlásili do mistrovských soutěží ani muži. Blýskat na lepší časy se začalo opět v roce 2007, kdy se v listopadu začala hrát Ostravská volejbalová liga. T a umožnila naši volejbalistům sestavit smíšené družstvo a mistrovské utkání žačít opět hrát. Soutěž trvá od podzimu do jara a hraje se v nové kryté hale v Polance. Z patnácti družstev v sezóně 2007/2008 skončila Chuchelná na 12.místě. Aktivita volejbalistů a volejbalistek není jen na poli sportovním, neboť bez nich by nebyly společenské akce, jako např. kácení máje, pálení čarodejnic či dětské dny.

V současnosti je oddíl pevnou součástí TJ Spartak. I když aktivita volejbalového oddílu za třicet let svého působení určitým způsobem poklesla, všichni věří v jeho světlejší budoucnost.

 

 

Sdílet